Sunday Mass Registration
  
Sunday Mass Registration - October 25, 2020

Bắt buộc *


For cancellation, please reply back from your confirmation email.

SELECT MASS TIME:


Max Capacity per Mass: 170
5:30pm Sat. Mass Count: 0
9:00am Mass Count: 14
11:00am Mass Count: 62

 5:30PM Saturday Mass
 9:00AM Mass
 11:00AM Mass


   
   Các Hướng Dẫn Cho Giáo Dân Tham Dự Thánh Lễ

a. Mọi người phải đeo khẩu trang.

b. Giáo dân dự không quá 50% sức chứa của nhà thờ. Tại nhà thờ, số lượng người dự ở trong nhà thờ, trên lầu và phòng Thánh Gia là chỉ được khoảng 170 người.

c. Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau ít nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải cách xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi.

d. Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử dụng. Những hàng ghế nào được sử dụng và không sử dụng sẽ có bản chỉ rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường vui lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào ngày Chúa nhật, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Dẫn.

e. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sanitizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và lúc rước Mình Thánh. Nhà thờ cũng có các bình sanitizer ở các cửa lối vào và trong các phòng vệ sinh.

f. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha.

g. Không có phần chúc Bình an.

h. Giáo dân khi rước Mình Thánh xin vui lòng sanitze hai bàn tay trước khi rước Mình Thánh. Xin rước Mình Thánh bằng tay.

i. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu trang ra khỏi miệng và bao tay trước khi đến rước Mình Thánh.

j. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế.

k. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để mỗi người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng cúng online.

l. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn mọi người theo thứ tự khi ra về.

m. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các Câu Lạy mà thôi.
 
© 2009-2020 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)