Weekly Liturgical

11/7 32nd Sunday in Ordinary Time 
11/15 St. Albert the Great
11/16 St. Margaret of Scotland;
St. Gertrude
11/17 St. Elizabeth of Hungary
11/18 The Dedication of the Basilica of Sts. Peter and Paul, Apostles
11/19 Weekday in Ordinary Time
11/20 Weekday in Ordinary Time
11/21 Our Lord Jesus Christ; King of the Universe

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Saturday: 5:30PM Virgil Mass
Sunday: 9:00AM, 11:00AM, and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, 8:00AM (Sat.)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Eve), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.


Sunday Offertory
Online Giving Guide
* Please remember to enter your Parish’s account # in “Message” or "Memo" for accurate recording.

Cách Hướng Dẫn Đóng Góp Online
* Xin nhớ ghi số account của giáo xứ trong “Message” hoặc là "Memo" để dễ kiểm soát sau này.
PayPal Giving Fund

 

Cập nhật về Đại dịch COVID-19

THÔNG BÁO RÚT LẠI SỰ MIỄN CHUẨN GIỮ LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ BUỘC (Cập nhật vào ngày 10/11/2021)
Bishop Edward J. Burns - DECREE LIFTING DISPENSATION (Nov 10, 2021)


Subscribe GXTT YouTube Channel:
 

     


Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ Năm ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving’s Day, ngày 25/11/2021. Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ và chương
trình như sau:

 • 9:30 am: Tập trung
 • 10:00 am: Rước kiệu
 • 10:45 am: Thánh lễ


Kính mong mọi người thu xếp tham dự Thánh lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chung vui mừng ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước Hoa Kỳ.


Lịch chia danh sác gia đình dâng cửa lễ

Để chuẩn bị cho việc chia lịch và làm Danh Sách Gia Đình Dâng Của Lễ trong năm mới 2022, xin những gia đình nào đang tham gia và những gia đình nào muốn tham gia vui lòng điền vào Phiếu Ghi Danh Dâng Của Lễ. Nếu có thắc mắc xin liên lạc với Sơ Thu Hà (206-643- 1541) và anh Lương Tuấn (214-534-2126). Sự tham gia của nhiều gia đình cũng giúp gia tăng ý thức dâng hiến hy sinh trong sự tham dự thánh lễ và có sự phong phú trong cử hành phụng vụ hàng tuần của giáo xứ.


Chầu Thánh Thể đầu tháng 1/2021

Vào thứ Sáu đầu tháng 12, ngày 03/12/2021, tại nhà thờ sẽ có chương trình chầu Thánh Thể như sau:

 • 3:00 pm – 4:00 pm: đặt Mình Thánh Chúa để chầu và cha xứ hướng dẫn chầu trước khoảng 30 phút với 1 chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót và các kinh. Sau đó là nhóm hay ai phụ trách tiếp tục giờ chầu.
 • Sau đó có những đoàn thể, hay gia đình hay các cá nhân nhận thay phiên nhau giữ 1 giờ chầu Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được cất vào Nhà Tạm và đóng cửa nhà thờ kết thúc vào nửa đêm.
 • Riêng giờ chầu của giáo xứ và Thánh lễ sẽ như sau:

 

  • 6:00 pm - 7:00 pm: giờ chầu chung của giáo xứ.
  • 7:00 pm - 8:00 pm: Thánh Lễ.


Xin những đoàn thể (hay cử ra một số người nào đó), gia đình hay cá nhân muốn nhận giữ 1 giờ chầu nào đó thì liên lạc với Sơ Hà (206-643-1541).


Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).


Chỉ dẫn về viẹc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một
ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).


Hướng dẫn cho giáo dân tham dự thánh lễ tại giáo xứ

1. Những Thánh lễ ngày thường có giáo dân dự: từ thứ Hai – thứ Sáu vào lúc 6:30 pm và sáng thứ Bảy vào lúc 8:00 am.

2. Các Thánh lễ cho ngày Chúa nhật như sau: chiều thứ Bảy, lúc 5:30 pm và Chúa nhật, lúc 9:00 am và 11:00 am.

3. Dựa trên chỉ dẫn sức chứa không quá 50%, số lượng giáo dân tham dự Thánh lễ ở trong nhà thờ, trên lầu, phòng Thánh gia tối đa 170. 

4. Xin mọi giáo dân muốn tham dự Thánh lễ giờ nào của chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật vui lòng ghi danh trước qua mạng (on-line Mass registration) . Xin vui lòng thường xuyên vào trang mạng của giáo xứ để biết các cập nhật.

5. Hiện tại chưa biết rõ số lượng giáo dân tham dự thánh lễ ra sao. Có thể sau 2 tuần khi thấy rõ thêm về nhu cầu số lượng giáo dân muốn dự Thánh lễ, cha xứ sẽ dâng thêm lễ vào lúc 12:30 pm nếu có nhu cầu hợp lý.

6. Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau ít nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải cách xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi.

7. Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử dụng. Những hàng ghế nào không được sử dụng sẽ có dây gián rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường vui lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào ngày Chúa nhật, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Dẫn.

8. Những thành viên thuộc dạng vulnerable (dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh như cao niên, đau bệnh thường xuyên,…) không nên tham dự Thánh lễ vào lúc này. Những ai có các triệu chứng giống như Covid-19 không dự Thánh lễ.

9. Mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nhà thờ dự lễ, chầu Thánh Thể hay đọc kinh.

10. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sanitizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và trước khi rước Mình Thánh Chúa.

11. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để mỗi người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng cúng online.

12. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha.

13. Phần Chúc Bình an được tạm ngưng trong giai đoạn này.

14. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế.

15. Xin rước Mình Thánh Chúa bằng tay.

16. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu trang ra khỏi miệng và lấy bao tay ra trước khi đến rước Mình Thánh.

17. Những ai giúp trao Mình Thánh sẽ phải sanitize hai bàn tay trước đó và đeo khẩu trang khi trao Mình Thánh.

18. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn mọi người theo thứ tự khi ra về.

19. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các Câu Lạy mà thôi.

20. Giờ giải tội tại nhà thờ là thứ Bảy hàng tuần, từ 4:00 pm – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi cha xứ làm hẹn.

21. Những thắc mắc liên quan đến rửa tội cho em bé, xức dầu và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, làm phép nhà, xin vui lòng liên lạc với cha xứ ở số điện thoại di động: 520-465-4414.

22. Hiện tại, văn phòng giáo xứ, mọi sinh hoạt của Giáo xứ, của các Hội đoàn vẫn tiếp tục tạm ngưng, trừ một số trường hợp riêng. Nếu có nhu cầu hay thắc mắc, xin gọi hay nhắn tin cho cha xứ ở số điện thoại di động: 520-465-4414.


 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 11/2021

Ý chung: Những người đau khổ vì trầm cảm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi mọi người

 

People Who Suffer from Depression

We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021

Lm. Giảng thuyết: Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R.

Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư (ngày 29/11, 30/11 và 01/12/2021):

 • Lễ trong nhà thờ lúc 6:30 pm.
 • Giảng tĩnh tâm 3 tối trong nhà thờ 7:30 pm – 9:00 pm


Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa
Hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. (Tv 119, 2)

Chủ Đề: TRONG TRÁI TIM CON
Đề tài I: Địa Đàng đánh mất và hành trình tìm kiếm.
Đề tài II: Thiên Chúa “ẩn mình”.
Đề tài III: Phúc thay ai hết lòng hết dạ kiếm tìm Người


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.

Tuần November 14, 2021
7568. [Matching Funds]Acct # 10274: Dâng cúng $5,000.00
7674. Acct # 2049: Dâng cúng $20.00
7675. Acct # 2007: Dâng cúng $20.00
7676. Acct # 1202: Dâng cúng $100.00
7677. Acct # 1200: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
7678. Acct # 1745: Dâng cúng $10.00
7679. Acct # 1806: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
7680. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
7681. Acct # 1804: Dâng cúng $50.00
7682. Acct # 1968: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7683. Acct # 1432: Dâng cúng $100.00
7684. Acct # 1998: Dâng cúng $30.00
7685. Acct # 1051: Dâng cúng $10.00
7686. Acct # 1282: Dâng cúng $20.00
7687. Acct # 2034: Dâng cúng $20.00
7688. Acct # 1833: Dâng cúng $100.00
7689. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
7690. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00
7692. Acct # GXTT Quán: $4,442.00
7693. Acct # 1597: Dâng cúng $10.00
7694. Acct # 1956: Dâng cúng $20.00
7695. [DTTV2021] Acct # 1519: Dâng cúng $400.00
7696. [Matching Funds]Acct # 1019: Dâng cúng $200.00
7697. [DTTV2021] Acct # 1066: Dâng cúng $300.00
7698. [DTTV2021] Acct # 1044: Dâng cúng $100.00
7699. [DTTV2021] Acct # 10301: Dâng cúng $1,220.00
7700. [DTTV2021] Acct # 1069: Dâng cúng $360.00
7701. [DTTV2021] Acct # 10122: Dâng cúng $240.00
7702. [DTTV2021] Acct # 10302: Dâng cúng $1,300.00
7703. [DTTV2021] Acct # 10303: 7702. Dâng cúng $1,000.00
7704. [DTTV2021] Acct # 10304: 7703. Dâng cúng $1,000.00
7705. Acct # 1597: Dâng cúng $3,000.00
7706. [DTTV2021] Acct # 10135: Dâng cúng $2,265.00
7707. [Matching Funds]Acct # 1444: Dâng cúng $2,000.00
7708. [Matching Funds]Acct # 10305: Dâng cúng $2,000.00
7709. Acct # 1318: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
7710. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7711. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7712. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7713. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
7714. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7715. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7716. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7717. Acct # 1206: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7718. Acct # 1977: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00
7719. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $100.00
7720. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7722. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
7723. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00
7724. Acct # 10255: Dâng cúng $100.00
________________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuầNovember 14, 2021: $27,757.00.
 
© 2009-2021 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)